Business success

Våra undersökningar och tjänster:

Image

Kundundersökningar

Vi kartlägger nöjdhet och NPS i hela köp och leveransprocessen som index och med förbättringsförslag.

Image

UX-undersökningar

Vi kartlägger hur ni kan öka trafiken digitalt och hur ni kan förbättra konverteringen på er sajt och e-handel.

Image

Varumärkesundersökningar

Hur känt är er varumärke? Vad är det känt för? - Och hur är det positionerat gentemot era konkurrenter?

Image

Medarbetarundersökningar

Vi kartlägger hur nöjda era medarbetare är med det som skapar engagemang och resultat i er organisation samt får fram de viktigaste förbättringsområdena.

Image

Djupintervjuer affärsutveckling

Hur skall ni utveckla ert koncept och erbjudande? Hur vill man att era tjänster skall se ut imorgon för att öka kundnytta och effektivitet?

Image

Webbutveckling & SEO

Hur förbättra och öka den digitala synligheten och nå ut effektivare till målgruppen för att få in en större trafikvolym och fler nya affärer till er e-handel?

Image

Digitala analyser-SEO analyser

Vi genomför regelbundet digitala analyser av er sajt och hur väl ni syns på de viktigaste sökbegrppen i er bransch på Google och i sociala medier.

Image

Kundmäklaren

Vill du få fler förfrågningar och öka din försäljning? Vi hjälper dig med effektiv e-postmarknadsföring inom B2B.

Image

AI-Analys och beslutsstöd

Under utveckling…

UNDERSÖKNINGAR OCH TJÄNSTER

 

 • Kundundersökningar/NPS
 • Varumärkesundersökningar B2B & B2C.
 • UX-undersökningar, hur man uppfattar er hemsida och digitala service.
 • Medarbetarundersökningar.
 • Webbutveckling.

Känner du igen någon av dessa frågeställningar?

 

– Då kan vi hjälpa dig!

 • Vi vill veta vad våra kunder tycker om oss.
 • Vi vill veta vilka behov och utmaningar som våra kunder har idag, vad de vill få ut av oss och hur de vill att vi skall jobba med dem.
 • Jag vill ha en lista med de tre viktigaste förbättringsområdena utifrån kund och medarbetarperspektivet.
 • Vi vill veta hur nöjda medarbetarna är.
 • Vi vill veta hur vårt varumärke uppfattas och vilken position som vi har på marknaden.
 • Vi har gjort undersökningar i egen regi men tycker inte att det blir tillräckligt bra
 • Vi har genomfört webbundersökningar men vi får för få svar så vi vill ha hjälp att få in fler svar och en högre svarsfrekvens.
 • Vi har en leverantör av undersökningar idag som verkar trött och inte ser eller tycks bry sig om oss.
 • Vi vill ha en samarbetspartner som lyssnar in och förstår vår verksamhet och vår bransch och som ger proaktiva råd och lösningar även på sådan som vi inte visste fanns eller inte trodde att vi behövde.
 • Vi behöver hjälp att utveckla en lösning på vår sajt som ger lösningsförslag till kunderna utifrån ett antal frågor som de får svara på.
 • Vi vill ha fler besökare och en bättre konvertering på vår sajt.
Image

Vi jobbar med följande metoder:

 • Djupintervjuer för kvalitativa undersökningar
 • Telefonintervjuer kompletterade med webenkäter
 • Webenkäter
 • Konsumentpaneler, Word Wide.
 • Programmering och mjukvaruutveckling

Vi hjälper dig med dina undersökningar, på dessa marknader, språk och branscher:

MARKNADER

Sverige, Norden, EU, Nord och Syd Amerika, Asien, Afrika.

SPRÅK

Svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, mandarin, portugisiska.
Vi löser övriga språk via våra internationella samarbetspartners. Huvudsakligt rapportspråk är svenska och engelska.

BRANSCHER

Tillverkningsindustri
Automotive, Emballage, Fläktar, Gummivarutillverkning, Kemiska produkter,Livsmedelsbranschen, Mät- och precisionsinstrument, Möbelföretag, Pumpar, Verktygsmaskiner, Övriga verktygsmaskiner

Partihandel
Datautrustning, El artiklar, Emballage, Hushållsartiklar, Järnhandelsvaror, Kläder och skor, Kontorsmaskiner och kontorsutrustning, Maskiner och verktyg, Mät- och precisionsinstrument, Möbler, mattor och belysningsartiklar, Sanitetsgods, Säkerhetssystemtjänster, Virke och andra byggmaterial, VVS.

Tjänsteföretag
Datakonsultverksamhet, Konsultföretag, Kontorstjänster, Landtransport/Bussföretag, Mjukvaruutveckling, Reklambyråverksamhet, Rekrytering och urval, Spelföretag, Transporter, Uthyrning

Bygg och anläggning
Byggföretag, Fastighetsbolag, Industrigolv, Mark och grundarbeten.

Image

Läs om några av våra kundcase:

Webbutveckling och analyser för ökad trafik och konvertering

Att ha en närvaro på nätet är en viktig del av att driva ett företag idag. Din webbplats eller närvaro på webben bör vara felfri om du strävar efter att utveckla en varumärkesimage och utnyttja de stora möjligheterna som finns online.

Vi har ett erfaret webbutvecklingsteam med många års erfarenhet och med målet att ge dig en helt funktionell webbplats som får besökarna att stanna och interagera och därmed konvertera dem till intäkter. Vi har en passion att utnyttja alla nya webbutvecklingstekniker för att tillsammans med vår erfarenhet och expertis, skapa framgångshistorier.

E-handelslösningar

Vi designar och utvecklar webbapplikationer för e-handel som hjälper ditt företag att konvertera Casual besökare till lojala kunder.

Våra webbutvecklingstjänster ger våra kunder End-to-End E-Business, B2B (Business to Business), BC2 (Business to Customer), E-Commerce Solutions för olika branscher och marknader. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina digitala marknadsplatser.

Anpassad applikationsutveckling

Vi är här för att förse våra kunder med funktionsrika, säkra, högpresterande och skalbara applikationsutvecklingstjänster. Vi kan hjälpa dig med din webbutvecklingsstrategi för din marknad och vi göra detta till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Systemkonsult

Om du är osäker över vilken teknik du ska använda för ditt nästa webbapplikationsprojekt så kan du kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig om vilka systemverktyg som passar bäst för dina krav.

Backend och Frontend Development

Vi erbjuder säkra och skalbara webbapplikationslösningar relaterade till både Frontend-utveckling och backend-programmering. 

Uppgradering och migrering

Om du redan har en webbplats som är baserad på föråldrad webbteknologi, kan vi hjälpa dig att uppgradera din webbplats till den senaste webbteknologin och de senaste plattformarna.

Online marknadsplatser och portaler

Vi utveckla onlinemarknadsplatser som ansluter till många leverantörer, butiker och varumärken. Ett brett utbud av produkter kan göras tillgängliga genom dessa online marknadsplatser.

Design

Vi har en hög designkompetens hos Alba Business Group. Vi designar och skapar användarupplevelser som ger ett fantastiskt applikationsgränssnitt och UX-design. Vi utvecklar fungerande prototyper från råskisser enligt dina krav.

Tredjeparts API-integrationer

Om du behöver några tredje parts tjänster och komponenter som ska integreras i din webbapplikation erbjuder vi också den här tjänsten. Våra anpassade webb-API-utvecklare kan skapa webb-API: er, anslutningar, anpassade data, webbtjänster och Middleware för säker och effektiv integration med dessa tjänster från tredje part.

 

FAQ

Har du en fråga? Vi hjälper dig med svaren!

Vilka undersökningar genomför ni?

Vi genomför kundundersökningar, varumärkesundersökningar, UX-undersökningar och medarbetarundersökningar.

Vilka mätmetoder använder ni?

Vi använder djupintervjuer, telefonintervjuer, webenkäter och konsumentpaneler.

Hur hanterar ni bortfall och låga svarsfrekvenser?

Vi använder en kombination av webenkäter och djupintervjuer på telefon som gör att man får en klart högre svarsfrekvens och fler kommentarer och fri svar.

Vad kostar det?

Priset för din undersökning påverkas av antalet frågor, längden på intervjun, antalet telefonintervjuer, rapportstrukturen och i vilken omfattning resultatet skall mätas och brytas ner på olika undergrupper. Vidare påverkas priset av antalet språk som frågemallen skall översättas till och programmeras i, antalet språk som telefonintervjuerna skall genomföras på och hur rapportstrukturen ser ut med eventuella underrapporter för olika marknader m.m. 

När är det bästa att använda djupintervjuer och kvalitativ metod?

Kvalitativa undersökningar ger er en djupare förståelse och kartläggning av hur ni kan utveckla er affärsverksamhet för att minimera kundernas friktion.

Vi kartlägger kundernas förväntningar, friktioner och problem Vi analyserar och ger er konkreta förbättringsområden. Vi arbetar inom flera områden som t.ex. kundernas förväntningar, krav och utmaningar, köpresan, kundupplevelsen, befintliga kunder-tappade kunder, tappade offerter, varumärkesprocess/ värdegrund, Innovation och produktutveckling för att nämna några.

Prisintervall i normalfallen:

Kundundersökning med webbenkäter
SEK: 35 000–65 000

Kundundersökning med telefonintervjuer och webbenkäter
SEK: 45 000 – 120 000

Medarbetarundersökning
SEK: 35 000–65 000

Varumärkesundersökning
SEK: 65 000 – 120 000

UX-undersökning för webbsajt:
SEK: 60 000–120 000

Kontakt:

e-mail: johan.asklund@albabusinessgroup.se

Tel: 0708-33 00 04

OM OSS

 

Alba Insikter och Förståelse bygger på bred och gedigen näringslivserfarenhet med ett stort mått av entreprenörskap och innovation. Vi har mer än 25 års erfarenhet av att hjälpa företag framåt genom förbättrad kundinsikt och –förståelse där vår drivkraft är att hjälpa verksamheter nå och överträffa sina målsättningar. 

Våra medarbetare drivs av passionen för att leverera undersökningar som ger dig högsta affärsnytta oavsett om ni gör affärer i Sverige eller Wordwide.

Kontakta mig:

Gör som många andra nöjda kunder och begär ett förslag från oss

  * We don’t share your personal info with anyone. Check out our Privacy Policy for more information.